WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jest data premiery Stranger Things 2

Poszkole

W lutym tego roku, a konkretniej podczas finału Super Bowl, mogliśmy obejrzeć pierwszy teaser drugiego sezonu netflixowego hitu.

Niestety nie poznaliśmy wtedy szczegółów premiery, ale to się właśnie zmieniło, bo w sieci pojawił się plakat promujący serial, na którym widać datę - 27 października.

Z dotychczas udostępnionych przez Netflix materiałów wynika zaś, że wątek z krainą cieni nie został zamknięty i będziemy mogli zobaczyć tych samych bohaterów, którzy teraz będą zafascynowani Pogromcami duchów.

Już wcześniej wiedzieliśmy, że akcja posunie się o rok - do roku 1984, a zatem właśnie w filmach, które miały premierę wtedy, możemy doszukiwać się inspiracji.

 

archiwum newsów

2017-07-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.