WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jest nowy trailer Transformers: Ostatni Rycerz

Mark Wahlberg

Transformers

Im bliżej premiery, tym więcej materiałów promujących film dostajemy - dziś kolejny zwiastun.

Przypominamy, że film reżyseruje Michael Bay, premiera 23 czerwca, a na ekranie zobaczymy m.in. Marka Wahlberga, Josha Duhamela, Anthony'ego Hopkinsa i Isabelę Moner.

Jeśli zaś chodzi o fabułę, to mamy śledzić losy Optimusa Prime, który odnajduje swoją rodzinną i martwą już planetę Cybertron - w jego umyśle rodzi się myśl, że to on za to odpowiada, więc postanawia znaleźć sposób przywrócenia planety do życia, a jest nim pewien ukryty na Ziemi artefakt ...

archiwum newsów

2017-04-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.