WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jest wideo do "I Don’t Wanna Live Forever"

Taylor Swift Zayn Malik

Just Jared

Jakiś czas temu pisaliśmy, że Zayn wybrał się do Anglii, żeby nagrać ujęcia do nowego klipu, a teraz poznaliśmy efekty jego pracy.

A chodziło oczywiście o teledysk do piosenki "I Don’t Wanna Live Forever", którą nagrał wspólnie z Taylor Swift na potrzeby filmy "Ciemniejsza strona Greya".

Przypominamy też, że premiera „Ciemniejszej strony Greya” została zaplanowana na 10 lutego 2017 roku.

Jeśli zaś chodzi o fabułę tej produkcji, to w życiu pary pojawi się ktoś trzeci i podczas gdy Christian (Jamie Dornan) walczy ze swoimi wewnętrznymi demonami i próbuje odzyskać ukochaną (Dakota Johnson), ta musi zmierzyć się z zazdrością jego byłej.

archiwum newsów

2017-01-30

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.