WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Jeszcze więcej Mansona w kinie?

Hilary Duff

Just Jared

Wygląda na to, że straszne zbrodnie seryjnych morderców to ostatnio bardzo nośny w Hollywood temat.

Najpierw dowiedzieliśmy się o filmie, w którym Zac Effron wcieli się w postać Teda Bundy’ego, który w latach 1974-1978 wykorzystał seksualnie i zabił wiele kobiet – po wielu latach zeznań przyznał się do ponad 30 zabójstw, ale ich faktyczna liczba nie jest znana.

W międzyczasie docierały do nas słuchy o produkcji skupiającej się na postaci Charlesa Mansona, w którą wcielić miał się Leonardo DiCaprio, a teraz okazuje się, że powstanie więcej niż jeden obraz o tym zabójcy.

Dziś dowiedzieliśmy się bowiem o dwóch nowych filmach - The Haunting of Sharon Tate, w którym w rolę zamordowanej żony Romana Polańskiego wcieli się Hillary Duff oraz Charlie Says z Mattem Smithem, za które wziął się reżyser America Psycho.

Niestety w żadnym z tych przypadków nie znamy jeszcze szczegółów ani daty premiery.

Just Jared


 

archiwum newsów

2018-02-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.