WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Bieber znowu na celowniku PETA?

Justin Bieber

Just Jared

Modowe wybory piosenkarza regularnie spotykają się ze sprzeciwem słynnej organizacji i nie inaczej było tym razem.

A co takiego zrobił Biebs? Pojawił się na mieście w wielkim futrze, które z pewnością było naturalne, co nie mogło umknąć uwadze PETA.

Jak komentowała strój artysty organizacja: - Nowy jaskiniowy look Justina Biebera. Kojoty i inne zwierzęta łapane na te absurdalne futra cierpią katusze próbując wydostać się z pułapek, aż przyjdzie ktoś, kto je zastrzeli lub skatuje na śmierć.

- Trudno uwierzyć, że osoby tak popularne i zamożne nie mają litości dla zwierząt, które można było po prostu zostawić na wolności, by cieszyły się życiem i potomstwem.

Just Jared

archiwum newsów

2016-12-22

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 2

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.