WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Timberlake gwiazdą Super Bowl 2018

Justin Timberlake

Just Jared

Jakiś czas temu pisaliśmy o nieoficjalnych doniesieniach, a teraz doczekaliśmy się oficjalnego potwierdzenia.

Piosenkarz nie tylko figurował na liście potencjalnych kandydatów, ale i wygrał "kwalifikacje", bo to właśnie on będzie gwiazdą najbliższego Super Bowl.

Justin Timberlake sam poinformował nas o tym fakcie, umieszczając stosowny wpis na Twitterze: - MAM czas. A właściwie PÓŁ czasu.

Warto zaznaczyć, że to nie będzie pierwszy raz, kiedy Justin Timberlake pojawi się na scenie podczas finału Super Bowl, bo ma już na koncie kontrowersyjny występ z Janet Jackson 14 lat temu.

archiwum newsów

2017-10-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.