WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Justin Timberlake rozgrzewa oscarową publiczność

Justin Timberlake

Just Jared

Wiele gwiazd przybywa na ceremonię w wielkich nerwach, ale nie Justin, który na dodatek wie jak rozkręcić imprezę.

Justin Timberlake ma cudowną umiejętność wywoływania uśmiechu na twarzach innych ludzi, nic więc dziwnego, że to właśnie on otwierał tegoroczną ceremonię rozdania Oscarów.

Wykonał oczywiście swój wielki przebój "Can't Stop The Feeling" pochodzący z filmu "Trolle" i nawet udało mu się rozbujać tym kilka wielkich gwiazd, jak Halle Berry, Nicole Kidman czy Charlize Theron.

Zresztą zobaczcie sami - poniżej również kilka innych oscarowych występów:

archiwum newsów

2017-02-27

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.