WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Katy Perry i Orlando Bloom w roli Mikołaja!

Orlando Bloom Katy Perry

Just Jared

Jakiś czas temu pisaliśmy Wam o plotkach sugerujących, że para już nie jest razem, ale ...

... informatorzy najwyraźniej się pomylili - Katy i Orlando pojawili się bowiem wspólnie w jednym ze szpitali, żeby strojem świętego mikołaja poprawić humor pacjentom.

Jak pisał zarząd szpitala w tej sprawie: - Nigdy niegrzeczne, zawsze grzeczne. Dzieciaki z naszego szpitala doczekały się zasłużonej wizyty świętego mikołaja i pani mikołajowej! Miejmy nadzieję, że inni też pójdą śladami Katy Perry i Orlando Blooma.

Jedna z pacjentek, której zdjęcie widzicie niżej, też nie kryła wzruszenia: - Przyszli do szpitala i śpiewali z nami kolędy! To było piękne, jestem im bardzo wdzięczna i już nie mogę się doczekać, kiedy opowiem o tym w domu!

archiwum newsów

2016-12-21

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.