WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Katy Perry oficjalnie jurorem "Idola"

Katy Perry

instagram.com/p/BRKFDlfjufJ/

Jeszcze do niedawna mówiło się, że nie ma sensu wskrzeszać tego ikonicznego show, tymczasem ...

Doczekaliśmy się już nowej polskiej edycji, która zakończyła się wczoraj wieczorem (jakby kogoś to interesowało, zwyciężył Mariusz Dyba), a w planach jest też amerykańska.

Co więcej, poznaliśmy nawet nazwisko pierwszego jurora, a zostanie nim sama Katy Perry - na giełdzie są też takie nazwiska, jak Chris Daughtry, Timbaland i Fantasia Barrino, ale w tym przypadku nic nie zostało potwierdzone.

Jak twierdziła stacja ABC: - Jesteśmy podekscytowaniu początkiem nowej ery "Amerykańskiego Idola" z Katy Perry jako przewodniczącą jury. Jej niesamowite osiągnięcia mówią same za siebie, mamy szczęście, że taka utalentowana i inspirująca kobieta ma szansę poprowadzić nowe pokolenie artystów.