WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Katy Perry ujawnia okładkę “Witness”

Katy Perry

Just Jared

Wygląda na to, że piosenkarka delektuje się ostatnio dość specyficznym poczuciem humoru …

Najpierw poznaliśmy głośny klip do „Bon Appetit” nagrany z trio Migos, w którym Katy Perry „podaje się do stołu” jak kawałek mięsa, a teraz dostaliśmy okładkę nowej płyty.

Ta również jest w podobnym klimacie, bo możemy na niej zobaczyć Katy Perry … trzymającą swoją gałkę oczną w ustach.

Wszystko to jest nieco dziwne, ale może artystka chciała po prostu utrzeć nosa osobom, które posądzały ją o przynależność do tajemniczej organizacji Illuminati?

Tak czy inaczej, tak właśnie wyglądać będzie oficjalnie okładka najnowszego krążka Katy, czyli „Witness”.

instagram.com

archiwum newsów

2017-05-19

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.