WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kelly Clarkson coveruje Rihannę

Kelly Clarkson Rihanna

Just Jared

Piosenkarka podzieliła się właśnie z nami swoją wersją piosenki 'Bitch Better Have My Money’.

Kelly Clarkson nie kryje swojego upodobania do muzyki Rihanny, więc w ramach Capital FM Summertime Ball zaprezentowała cover piosenki barbadoskiej piękności.

Mówimy o piosence 'Bitch Better Have My Money’, która doczekała się bardziej jazzowego wariantu przy akompaniamencie pianina.

Przypominamy, że impreza odbywa się na stadionie Wembley i możemy tam zobaczyć takie gwiazdy, jak One Direction, Avicii czy Ariana Grande.

Just Jared

Podoba się Wam?

***

Kto był takim słodkim maluchem? Sprawdź się w QUIZIE!

archiwum newsów

2015-06-07

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.