WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kelly Clarkson pisze książkę dla dzieci

Kelly Clarkson

Just Jared

Piosenkarka wyznała właśnie, że w sekrecie tworzyła wydawnictwo dla najmłodszych.

Kelly Clarkson jest od dziś nie tylko piosenkarką, ale i autorką książek dla dzieci, bo właśnie przygotowuje się do premiery swojego pierwszego wydawnictwa zatytułowanego "River Rose and the Magical Lullaby'. 

Jak sam tytuł wskazuje było ono zainspirowane malutką córeczką gwiazdy, River Rose i podróżami, jakie odbyła ona wspólnie ze swoją mamą - niestety na premierę książki trzeba jeszcze trochę poczekać, bo zadebiutuje ona dopiero w październiku.

Jak pisała na swoim Twitterze: - Jestem oficjalnie autorką książki dla dzieci! River Rose and the Magical Lullaby na rynku 4 października! Już nie mogę się doczekać!

Just Jared

archiwum newsów

2016-02-12

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.