WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kelly Clarkson pokazała swojego synka

Kelly Clarkson

Just Jared

Piosenkarka w końcu podzieliła się z nami zdjęciem swojego drugiego maleństwa.

Chłopiec przyszedł na świat 12 kwietnia i otrzymał imiona Remington Alexander - ojcem dziecka jest mąż Kelly Clarkson, Brandon Blackstock.

Jak pisała na Twitterze: - Poznajcie Remy'ego, najnowszego członka naszej rodziny.

Mały Remy jest drugim dzieckiem pary, pierwszym jest natomiast córeczka River, którą powitali na świecie w czerwcu 2014 roku. Przypominamy też, że ostatni album Amerykanki to "Piece by Piece" z marca ubiegłego roku.

archiwum newsów

2016-04-25

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

  1. Xpectat 25-04-2016 22:16

    Urocze <3

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.