WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kick-Ass skopie tyłki Avengersom?!

Aaron Johnson

Aaron Johnson

Aaron Taylor-Johnson prowadzi rozmowy w sprawie występu w filmie "Avengers 2".

Aktor znany z występu w filmie "Kick-Ass" rozpoczął negocjacje w sprawie udziału w sequelu kasowego hitu Jossa Whedona.

Dotychczas nie wiadomo, w jakiej roli moglibyśmy ujrzeć Aarona Taylora-Johnsona, jednak wśród potencjalnych opcji jest m.in. postać Quicksilvera.

Premiera "Avengers 2" została zaplanowana na maj 2015 roku, 23 sierpnia na ekrany polskich kin trafi natomiast film "Kick-Ass 2" z Aaronem Taylorem-Johnsonem w roli głównej.

Monolith

 

***

E. Stone czy A. Hathaway? - POJEDYNEK z gwiazdami!

archiwum newsów

2013-06-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 3

Komentarze:

  1. L'Mo. 11-06-2013 20:20

    A2 dopiero w 2015 ?!?! сzy oni powariowali?!

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.