WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim Kardashian i wyzwanie ALS pełne krzyku

Kim Kardashian

Just Jared

Celebrytka w końcu zdecydowała się podjąć wyzwanie Ice Bucket Challenge, ale jak na nią przystało, musiała narobić wokół dużo zamieszania.

Nie dość, że cała akcja odbyła się podczas programu telewizyjnego The Ellen DeGeneres Show, to jeszcze Kim Kardashian była skupiona tylko i wyłącznie na zrobieniu sobie dobrego selfie, więc szybko posypały się na nią negatywne komentarze.

Nie pomógł też fakt, że nie wytrzymała całego wiaderka zimnej wody, co pozwoliło innym sądzić, że nie robiła tego dla sprawy, a jedynie popularności - czy tak było naprawdę? Tylko ona to wie!

Warto też zaznaczyć, że wodę wylewała na nią osoba, która nominowała ją do tego zadania, czyli sama Ellen.

Just Jared

 

Cała Kim, prawda? ;)

***

Kristen Stewart - tak czy nie? Sprawdź się w QUIZIE!

archiwum newsów

2014-09-09

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.