WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim Kardashian wraca na Twittera i Insta?

Kanye West Kim Kardashian

Just Jared

Wygląda na to, że celebrytka nie może żyć bez mediów społecznościowych i szykuje się do powrotu.

Kim Kardashian zrezygnowała z mediów społecznościowych po słynnym paryskim napadzie, którego stała się ofiarą, a teraz nie pomaga również obecna sytuacja jej męża.

Kanye West przebywa bowiem w zakładzie psychiatrycznym, gdzie poddawany jest leczeniu i nawet Dzień Dziękczynienia spędził poza domem, bo jego kondycja psychofizyczna nie jest najlepsza.

Teraz okazuje się jednak, że celebrytka chciałaby podzielić się ze swoimi fanami wyjątkową atmosferą świąteczną i wtedy wrócić do mediów społecznościowych, bo jak twierdzą źródła: - Kim chce pokazać wszystkim, jak ważna stała się dla niej rodzina, a przy okazji zacząć normalnie żyć, co po ostatnich wydarzeniach było bardzo trudne.

Just Jared

archiwum newsów

2016-12-05

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.