WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim Kardashian zakłada klub ... książki

Kim Kardashian

Just Jared

Miejmy nadzieję, że za sprawą słynnych osób czytanie faktycznie stanie się popularniejsze.

Chociaż Kim Kardashian nie za bardzo kojarzy się komukolwiek z czytaniem książek, to właśnie ona postanowiła propagować w swoim gronie literaturę.

Razem z jedną z przyjaciółek, Chrissy Teigen, ogłosiła powstanie klubu książkowego, w ramach którego czytać będą wskazane przez nią pozycje.

Jak pisze na swoim Twitterze: - Zaczynamy od "Embraced by the Light" i wszyscy są zaproszeni! To książka o kobiecie, która umiera w czasie operacji, a potem wraca do żywych i opowiada, jak faktycznie wygląda podróż przez zaświaty.

archiwum newsów

2017-02-02

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.