WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim Kardashian została porwana?!

Kanye West Kim Kardashian

Just Jared

Słynna celebrytka nie zaliczy ostatniego weekend do udanych, bo jak się właśnie dowiedzieliśmy …

… miała bardzo nieprzyjemną przygodę we francuskim pokoju hotelowym, a mianowicie była trzymana na celowniku przez dwóch mężczyzn przebranych za policjantów!

Wydarzenie potwierdził już rzecznik rodziny w oficjalnym oświadczeniu: - Tak, to prawda, Kim Kardashian West była trzymana na celowniku przez dwóch uzbrojonych mężczyzn. Jest cała roztrzęsiona, ale fizycznie nie stała się jej żadna krzywda.

Teraz już wiemy dlaczego Kanye West przerwał swój ostatni koncert, tłumacząc się pilną sprawą rodzinną … nie zazdrościmy i mamy nadzieję, że Kim szybko dojdzie do siebie.

Just Jared

archiwum newsów

2016-10-03

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 3

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.