WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kim i Kanye się rozwodzą?!

Kanye West Kim Kardashian

Just Jared

Wygląda na to, że Kim ma już dość prób ratowania swojego małżeństwa i postanowiła odpuścić.

Jak donoszą informatorzy, Kim nie chciała składać pozwu rozwodowego w czasie, kiedy Kanye borykał się z poważnymi problemami psychicznymi, ale teraz ma zamiar działać.

Zdaniem magazynu In Touch to już koniec ich małżeństwa i wkrótce będziemy świadkami sprawy rozwodowej z majątkiem w wysokości 300 milionów dolarów w tle.

Warto przypomnieć, że chociaż to małżeństwo Kim trwa już dłużej niż poprzednie, to i tak nie należy do długoletnich, bo za dwa miesiące przypada dopiero trzecia rocznica.

Czy to faktycznie już koniec rodziny jak z obrazka? Przekonamy się już wkrótce ...

instagram.com/kimkardashian

archiwum newsów

2017-03-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.