WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kolejna okładka z Ashley Greene

Ashley Greene

Ashley Greene

Aktorka wzięła udział w sesji dla magazynu "Teen Prom".

Ashley Greene przy okazji sesji zdjęciowej zdradziła w wywiadzie, jak zachowywać się podczas ważnych uroczystości, np. balu.

- Po prostu trzeba być sobą. Nie można przesadzić z kreacją czy makijażem. Najważniejsze jest to, aby czuć się komfortowo, bo wtedy od razu pięknie się wygląda.

Może jest to jakaś rada na sylwestra. Ashley na zdjęciach wygląda zjawiskowo.

 

Ashley Greene

 

Ashley Greene

 

Ashley Greene

 

archiwum newsów

2009-12-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 307

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.