WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kolejne odejście z Fifth Harmony?

Fifth Harmony

instagram.com/fifthharmony

Dziewczyny dopiero co pogodziły się z odejściem Camila Cabello, a już muszą się szykować na kolejne uszczuplenie składu.

A przynajmniej na to wskazują najnowsze doniesienia, które sugerują, że niemal dokładnie rok po odejściu pierwszej z dziewczyn, szeregi Fifth Harmony opuści również Normani Kordei.

Ta podpisała bowiem właśnie solowy kontrakt z S10 Entertainment and Media, co zostało już publicznie ogłoszone na Twitterze i Instagramie.

Co prawda nie będzie to pierwszy solowy projekt piosenkarki, bo ta już w 2015 roku skorzystała z pomocy choreografa Seana Bankheada, by wydać klipy "Commas" i  "Do Not Disturb", a do tego ma swój youtube’owy kanał z mashupami, ale tym razem sprawa wygląda dużo poważniej.

Czy oznacza to koniec Fifth Harmony? Czas pokaże ...