WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kto jest mentorem Miley?!

Jodie Foster Miley Cyrus

Miley Cyrus

Miley Cyrus zdradziła ostatnio, kto miał duży wpływ na to, jak wygląda teraz jej kariera! Okazuje się, że nie tylko ojciec dawał jej dobre rady i uczył życia!

Kimś w rodzaju mentora była dla niej inna aktorka, która również osiągnęła ogromny sukces jako młoda dziewczyna i to ona radziła Miley, jak sobie z tym radzić!!!

Kto to?

Jodie Foster! Zobaczcie, jak Miley to wspomina!

- Jodie Foster zadzwoniła do mnie kilka lat temu i była dla mnie jak mentor! Powiedział mi, żebym trzymała głowę wysoko i otaczała się tylko dobrymi ludźmi! Bardzo wzięłam sobie do serca te radu i tak właśnie staram się postępować! To było bardzo pomocne.

Miley Cyrus, Jodie Foster

Nie były to zbyt skomplikowane rady, ale skoro pomogły, to chyba trzeba się cieszyć :)

A Wy, jakie rady mielibyście dla Miley?!

archiwum newsów

2010-01-23

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 678

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.