WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Kylie Jenner zwiastuje swoje nowe show

Kylie Jenner

YouTube

Jeśli wydawało się Wam, że Kylie ma już wszystko, to byliście w błędzie, bo właśnie rusza z nowym projektem.

A chodzi o własny telewizyjny show zatytułowany po prostu „Life of Kylie”, który zdaniem celebrytki ma być dla niej pewnego rodzaju terapią i odskocznią od życia pełnego presji społecznej.

W sieci pojawił się właśnie zwiastun tego programu, w którym Kylie opowiada o dwóch stronach własnej osobowości i niemożliwym do sprostania oczekiwaniom dotyczącym jej wizerunku.

Jej zdaniem 8-odcinkowy show pozwoli widzom lepiej poznać jej prawdziwe oblicze, a jej samej znaleźć w życiu prawdziwe szczęście – czy tak faktycznie będzie przekonamy się już 6 lipca, bo wtedy premiera pierwszego odcinka.

archiwum newsów

2017-05-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.