WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Legendarne polskie płyty powracają na winylach

Ryszard Nowakowski/FORUM

Sony Music Poland wznawia na powracających w glorii i chwale czarnych krążkach kolejne kultowe polskie płyty.

Większość z nich powstała i została wydana w latach dziewięćdziesiątych dwudziestego wieku.

Spośród płyt z tego czasu w ręce słuchaczy trafiają takie wydawnictwa, jak: Bzzzzz, czyli kamień milowy w twórczości grupy O.N.A., Earth, czyli pierwszy i jedyny album rockowej kapeli Human, Acousticus Rockus będący zapisem słynnego akustycznego koncertu Wilków oraz Myslovitz – pierwsza płyta w dyskografii mysłowickiego zespołu.  

Obok nich wśród wznawianych na winylach albumów znalazły się trzy z późniejszego, ale tak samo interesującego, okresu twórczości Maryli Rodowicz, Zbigniewa Wodeckiego, a także… Acid Drinkers. Wszystkie trzy, czyli odpowiednio Jest cudnie, Obok siebie i Acidofilia, światło dzienne ujrzały już w dwudziestym pierwszym wieku i zaprezentowały na tamten czas współczesne i często zaskakujące wcielenia wymienionych wykonawców.

Premiera już 28 października.

FOT. Krzysztof Jarosz/FORUM

archiwum newsów

2016-10-27

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.