WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

LemON - znamy datę premiery „TU”

LemON

EMI Music

Zespół LemON to jedna z najbardziej spektakularnych karier ostatniej dekady na polskiej scenie muzycznej.

W zaledwie cztery lata dorobili się trzech płyt, rozpoznawalnego stylu i rzeszy fanów - zamiast jednak odcinać kupony od raz osiągniętego sukcesu, postanowili zaryzykować i wszystko zmienić.

A mowa o krążku „Tu”, który ukaże się na rynku już 24 marca - zdaniem zespołu jest on czymś pomiędzy drewnianą łemkowską chatą w Śnietnicy, miejscowości z której pochodzi dziadek Igora, a Nowym Jorkiem z jego wiecznym gwarem i wielokulturowością.

Co ciekawe, chociaż nowy album LemON jest płytą przemyślaną, to zdaniem jego lidera jest też ... w pewnym sensie materiałem najbardziej w dorobku grupy niedoskonałym, bo nie wszystko musi być perfekcyjne, szczególnie jeśli w grę wchodzą emocje.

Zainteresowani? To świetnie, pozostaje nam tylko czekać do końca marca!

Warner Music Poland

archiwum newsów

2017-02-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.