WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

"Let's Dance" z okazji 71. urodzin legendy

David Bowie

Zumapress/Forum

Wielki hit Davida Bowiego ukazał się ponownie w specjalnej cyfrowej wersji.

"Let's Dance" w wersji demo dostępne jest na wszystkich platformach, które oferują muzykę w formie cyfrowej.

Utwór powstał w 1982 roku, kiedy zimą do domu Bowiego w Szwajcarii przybył jeden z głównych współpracowników angielskiego artysty przy albumie "Let's Dance", Nile Rodgers.

Anglikowi spodobało się to, co skomponował jego amerykański przyjaciel i postanowił kuć żelazo póki gorące - uznał, że natychmiast powinni nagrać kilka utworów w wersjach demo.

Nagrania dostępnej właśnie wersji demo piosenki "Let's Dance" odbyły się 19 i 20 grudnia 1982 roku w Mountain Studios w szwajcarskim Montreux, gdzie za konsoletą siedział David Richards - później wieloletni współpracownik legendy.

Powstała wtedy prosta funkująca wersja późniejszego światowego hitu, którą po 35 latach Nile Rodgers i Russell Graham zmiksowali ponownie i w takiej formie jest ona dostępne teraz do ściągnięcia i posłuchania.

archiwum newsów

2018-01-11

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.