WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Making of ... najnowszy Ten Typ Mes

Ten Typ Mes

YouTube.com

Jednoczesna premiera trzech klipów promujących nowy album "RAPERSAMPLER" była niezwykle skomplikowanym przedsięwzięciem.

Specjalnie na tę okazję Alkopoligamia.com nawiązała współpracę z domem produkcyjnym MAKATA, który podjął się wyprodukowania wszystkich trzech obrazów.

Do projektu zaproszono również wyjątkowych reżyserów: Krzysztofa Grajpera, Daniela Jaroszka i Maćka Szupica - zakładając, że efekty ich pracy już wszyscy widzieli, zapraszamy do zajrzenia za kulisy wszystkich trzech planów.

Przy okazji zapraszamy na 11 urodziny oficyny Alkopoligamia.com - 16 marca do Cafe Kulturalna, podczas których świętować będziemy premierę albumu “RAPERSAMPLER”, a wystąpią m.in. Małe Miasta z koncertem premierowym albumu “Plecy pomników”.

archiwum newsów

2018-03-06

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.