WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Mark Wahlberg porzuca Transformersy

Mark Wahlberg

Transformers

Aktor wyznał właśnie, że Ostatni rycerz to jego ostatni film w tym uniwersum – później wytwórnia musi sobie radzić bez niego.

Mark Wahlberg uznał właśnie, że dwa filmy Transformers to zdecydowanie wystarczająca ilość i przyznał w jednym z ostatnich wywiadów, że nie ma zamiaru angażować się w kolejne.

Przypominamy, że aktor pojawił się w Tranformers: Wiek zagłady z 2014 roku, a już niebawem będzie go można oglądać w Ostatnim rycerzu, który wchodzi na ekrany kin już w najbliższy piątek, 23 czerwca.

Jak twierdzi: - Jeszcze tylko ten jeden i odzyskam swoje życie! Długie włosy to najgorsze, co w życiu nosiłem – wyglądam jak moja mama w latach siedemdziesiątych, naprawdę źle!

archiwum newsów

2017-06-20

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.