WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Mark Wahlberg ściga terrorystów w "Patriots Day"

Mark Wahlberg

Mark Wahlberg

W sieci pojawił się właśnie pierwszy zwiastun filmu opowiadającego o zamachu bombowym podczas maratonu bostońskiego.

Chyba wszyscy pamiętamy wydarzenia z 15 kwietnia 2013 roku, kiedy to na mecie maratonu w Bostonie doszło do wybuchu dwóch bomb, na skutek czego zginęły 3 osoby, a 264 zostały ranne.

Amerykanie postanowili uhonorować i uczcić ich pamięć filmem, który zatytułowany został "Patriots Day" i właśnie doczekał się oficjalnego trailera.

W jednej z głównych ról zobaczymy Marka Wahlberga, a premierę zaplanowano na 13 stycznia przyszłego roku.

archiwum newsów

2016-11-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 4

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.