WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Maroon ujawnia klip do "Cold"

Maroon 5 Future

Forum

Przed Wami blisko 7-minutowy psychodeliczny teledysk z Adamem Levinem w roli głównej.

A mowa o klipie do kawałka „Cold”, w którym zespołowi Maroon 5 towarzyszy Future.

Na ekranie widzimy zaś doświadczenia Adama Levine’a, który udaje się do domu rapera, żeby posłuchać jego partii piosenki - tam ktoś dosypuje mu do drinka substancji wywołującej psychodeliczne wizje i wtedy robi się dziwnie.

Chociaż nie tak bardzo jak w momencie, gdy poznaje samego Future, bo ten ma później głowę starszej kobiety albo … pluszowego niedźwiadka – zresztą musicie to sami zobaczyć:

archiwum newsów

2017-02-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 2

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.