WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Mezo motywuje w singlu "Poświęcenie"

Mezo

YouTube.com

Jacek Mezo Mejer 23 marca zaprezentował swój dziewiąty album zatytułowany „Życiówka”.

Data nie była przypadkowa, bo to dzień „Poznań Półmaratonu”, a ta płyta jest właśnie o bieganiu, o pokonywaniu barier, o wspinaniu się po szczeblach swoich możliwości. ma motywować i dopingować.

Singlem promującym album była tytułowa „Życiówka”, czyli piosenka mówiąca o potrzebie przełamywania własnych słabości, ale także o przyjemności, jaką daje udział w imprezach biegowych.

Teraz Mezo prezentuje kolejny singiel pt.: „Poświęcenie” - teledysk został nagrany w pięknej Szklarskiej Porębie, zwanej mekką biegaczy w Polsce.

archiwum newsów

2017-09-14

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.