WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Michael Jackson wciąż zarabia majątek!

Elvis Presley Michael Jackson Prince Bob Marley

FORUM REUTERS

Forbes opublikował właśnie swoją coroczną listę najlepiej zarabiających zmarłych gwiazd i MJ znowu jest na szczycie.

Artysta nie żyje już od siedmiu lat, ale to nie przeszkadza mu w zarabianiu ogromnych pieniędzy – ten rok skończy z wynikiem 825 mln dolarów, co zdaniem Forbesa jest najlepszym wynikiem również wśród żyjących sław.

Michaelowi Jacksonowi udało się pobić nawet takie legendy, jak Elvis Presley (miejsce 4. z wynikiem 27 mln USD), Prince (miejsce 5. z wynikiem 25 mln USD) czy Bob Marley (miejsce 6. z wynikiem 21 mln USD), wyprzedzając drugie miejsce z listy (twórcę Fistaszków Charlesa Schulza) o bagatela … 777 mln dolarów.

Oto pełne zestawienie:

  1. Michael Jackson - $825 mln
  2. Charles Schulz - $48 mln
  3. Arnold Palmer - $40 mln
  4. Elvis Presley - $27 mln
  5. Prince - $25 mln
  6. Bob Marley - $21 mln
  7. Theador Geiel "Dr. Seuss" - $20 mln
  8. John Lennon - $12 mln
  9. Albert Einstein - $11.5 mln
  10. Bettie Page - $11 mln

Forum

archiwum newsów

2016-10-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.