WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

„Miłostki” Darii Zawiałow - jest klip

YouTube

Artystka prezentuje kolejny teledysk promujący jej debiutancki album „A kysz!”.

Daria Zawiałow długo zapowiadała swój debiut kolejnymi singlami, ale po wydaniu płyty również nie spoczęła na laurach.

Po teledyskach do utworów „Malinowy chruśniak” i „Kundel bury” wokalistka prezentuje kolejne wideo, tym razem do utworu zatytułowanego „Miłostki”.

Jego adresatem jest mężczyzna, który ma dość trywialne podejście do relacji damsko-męskich i traktuje dziewczynę jak kolejną miłostkę.  

W teledysku w rolę wspomnianej pary wcieliła się Daria i aktor Tomasz Nosiński, a klip wyreżyserował Karol Łakomiec.

archiwum newsów

2017-04-04

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.