WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nadchodzi nowa trylogia … Gwiezdnych wojen

YouTube

Słynna gwiezdna saga pod rządami Disneya mocno rozszerza swoje wpływy, bo właśnie dowiedzieliśmy się o kolejnym projekcie.

A mowa o nowej trylogii, która ma trafić do nowego serwisu streamingowego koncernu i będzie zupełnie niezależna od powstającego już również cyklu ze Skywalkerem w roli głównej.

Za reżyserię serii odpowiadać będzie ten sam reżyser, który czuwał nad Gwiezdne wojny: Ostatni Jedi, które trafią na ekrany kin w grudniu, ale już zbierają pierwsze pozytywne oceny.

Filmy trafić mają do TV w roku 2020 i przedstawią nam zupełnie nowych bohaterów pochodzących z takich części Galaktyki, jakich jeszcze w serii nie widzieliśmy.

starwars.com


 

archiwum newsów

2017-11-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.