WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najlepsze życzenia wielkanocne od Poszkole!

Wielkanoc

Z okazji Świąt Wielkanocnych cała redakcja Poszkole chciałaby złożyć swoim użytkownikom i ich rodzinom najlepsze życzenia!

Wstawać śpiochy, dziś Niedziela Wielkanocna i już najwyższa pora wyskakiwać z łóżek, zakładać świąteczne ubrania i siadać do śniadania z rodzinką!

W końcu nastał długo wyczekiwany czas radości i ciepłych spotkań w rodzinnym gronie, których często brakuje nam w ciągu roku.

W związku z tym składamy wszystkim użytkownikom Poszkole i ich rodzinom najlepsze życzenia - samych pogodnych chwil i mnóstwo radości!

 

Siedzi sobie baran na zielonej łące.
A wkoło hasają wesołe zające.
Bawią się i śmieją,
wniebogłosy krzyczą,
że w te piękne święta radości Wam życzą.
 

Wielkanoc

archiwum newsów

2018-04-01

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 3

Komentarze:

  1. Anon 03-04-2018 13:54

    I co z tym wypowiedzeniem?

  2. We are the pretty petty thieves. 02-04-2018 17:40

    Lepiej napiszcie, czy kończycie działalność, czy nieXD

  3. monsterariana 20-04-2014 11:22

    dzekuje

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.