WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Najwyższa nastolatka świata! Video!

ok

Brazylijka Elisana Silva ma 14 lat i mierzy 206 cm wzrostu!

Swoje rówieśniczki przewyższa średnio o pół metra. Ale to niestety nic zabawnego. Elisana cierpi na gigantyzm przysadkowy. Jej organizm wydziela za dużo hormonu wzrostu. Tego typu przypadłość wiąże się z innymi dolegliwościami - bólem głowy czy kłopotami ze wzrokiem. Niestety rodziców dziewczynki nie stać na niezbędne w tym przypadku leczenie.

Wzrost Elisany powoduje inne, życiowe komplikacji. Np musiała zrezygnować ze szkoły, bo nie mieści się w autobusie, którym do szkoły dojeżdżała.

Według statystyk Elisany może rosnąć nawet 15 cm rocznie. Wyobrażacie sobie jak będzie wyglądać za np. 10 lat?

Miejmy nadzieję, że jednak znajdą się pieniądze na leczenie dziewczynki!

archiwum newsów

2010-08-21

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 165

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.