WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Niall Horan ujawnia datę powrotu 1D?!

Niall Horan

Just Jared

Piosenkarz postanowił odnieść się do sprawy podczas ostatniego wywiadu, którego udzielał jako solowy artysta.

Niall Horan opowiedział przy okazji, dlaczego w ogóle zdecydowali się na przerwę i co robił w czasie wielomiesięcznego urlopu.

Jak twierdzi: - Szczerze? Spakowałem plecak i zupełnie anonimowo podróżowałem z dwoma kuzynami po świecie! Chciałem to zrobić jak trzeba, więc ograniczyliśmy mocno budżet – przecież większość osób musi tak robić i ruszyliśmy!

- Kiedy już wróciłem z Azji, nagrywałem dużo akustycznych rzeczy i w pewnym momencie zakiełkowała myśl – może powinienem je wydać? Nie byłem pewien, ale ostatecznie zaufałem intuicji i jest – moja solowa muzyka!

- Jeśli zaś chodzi o One Direction, to spokojnie … nie mówimy tu o 50 latach! Ciągle myślimy o powrocie w bliskiej przyszłości, ale nie możemy podać konkretnej daty, bo chcemy nieco rozkręcić się solowo. Tak czy inaczej, z pewnością nas jeszcze posłuchacie!

Just Jared

archiwum newsów

2016-10-15

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.