WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nick Jonas dołączył do uniwersyteckiego bractwa?

Nick Jonas

Just Jared

Aktor i piosenkarz postanowił opowiedzieć nieco o roli w filmie 'Goat', która otworzyła mu oczy na pewne kwestie.

Nick Jonas nie ukrywa, że tematyka filmu jest trudna, ale taki obraz jest mocno potrzebny, bo ludzie często nie zdają sobie sprawy, co tak naprawdę kryje się za bractwami studenckimi.

Przypominamy, że aktor wciela się w produkcji w rolę studenta, który razem z bratem dołącza do konkretnej organizacji i w brutalny sposób przekonuje się, co oznacza tam lojalność.

Jak twierdzi: - Kiedy poznałem już tę historię, to otworzyła mi ona oczy na dwie sprawy – po pierwsze, nie zdawałem sobie sprawy jak często rzeczy opowiedziane w filmie dzieją się w rzeczywistości. A po drugie, nie spodziewałem się, że alkohol odgrywa tam aż tak kluczową rolę, często przysłaniając cały świat …

Zapraszamy do oglądania zwiastuna "Goat":

archiwum newsów

2016-09-27

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.