WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nick Jonas pokona głód na świecie?

Nick Jonas

Just Jared

Piosenkarz postanowił wejść na niebezpieczne tereny i wypowiedzieć się na temat głodu na świecie, co zazwyczaj nie wychodzi gwiazdom najlepiej …

Nick Jonas postanowił udowodnić, że powiedzenie „syty głodnego nie zrozumie” jest kompletnie nietrafione i w wywiadzie dla MSNBC wyraził swoje zdanie na temat plagi głodu we współczesnym świecie.

Jak twierdzi: - Sam jestem cukrzykiem, więc wiem jak istotne jest właściwe odżywianie, dlatego bardzo chciałbym podnieść świadomość społeczną w krajach, które tego potrzebują.

- Na szczęście istnieje wiele organizacji, do których można się przyłączyć … na przykład mój lekarz regularnie jeździ w miejsca, gdzie naprawdę panuje głód i wykonuje swoją pracę za darmo. Warto iść w jego ślady!

Just Jared

archiwum newsów

2016-08-30

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.