WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nick Jonas romansuje z … Demi Moore?

Demi Moore Nick Jonas

Just Jared

Hollywood widziało już dziwniejsze relacje, ale nie da się ukryć, że 30-letnia różnica wieku i tak robi wrażenie.

Właśnie dowiedzieliśmy się, że Rummer Willis, czyli córka Bruce’a Willisa i Demi Moore, znalazła mamie nowego partnera.

A że zna jej zamiłowanie do młodszych mężczyzn, bo ta wcześniej spotykała się choćby z Ashtonem Kutcherem, to wpadła na pomysł zeswatania jej z … Nickiem Jonasem, który dla odmiany woli starsze partnerki.

W ten oto sposób Hollywood ma nowy obiekt plotek, bo różnica wieku między Nickiem i Demi to aż 30 lat – oczywiście informacje nie zostały jeszcze oficjalnie potwierdzone, ale to podobno tylko kwestia czasu.

No to czekamy!

Just Jared

archiwum newsów

2018-01-08

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 2

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.