WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nie żyje Chris Cornell, miał 52 lata

Soundgarden

Soundgarden

Niestety nie mamy dobrych wieści dla fanów ciężkiego grania, bo dziś odszedł od nas wokalista Soundgarden i Audioslave.

Wieść o śmierci artysty jest niespodziewana, bo jeszcze niedawno mówiło się raczej o reaktywacji supergrupy Temple of the Dog, która zagrała nawet kilka koncertów w Stanach Zjednoczonych.

Niestety nie znamy jeszcze przyczyny śmierci Chris Cornella, bo jego przedstawiciel, Brian Bumbery, w komunikacie nadesłanym do The Associated Press potwierdził tylko fakt i przyznał, że odejście muzyka było "nagłe i niespodziewane".

Przypominamy, że Chris Cornell największą popularność zdobył z zespołem Soundgarden, a później nagrywał również z grupą Audioslave i prowadził solową działalność - tak czy inaczej, straciliśmy dziś jeden z największych głosów i autorytetów rocka.

Capital Pictures/Forum

archiwum newsów

2017-05-18

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.