WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nie żyje wokalistka The Cranberries

The Cranberries

Capital Pictures/Forum

Kolejny rok i kolejny cios dla muzyki, bo dziś musimy pożegnać Dolores O’Riordan.

Właśnie dowiedzieliśmy, że niespodziewanie w wieku 46 lat zmarła wokalistka zespołu The Cranberries - nie znamy jeszcze przyczyn jej śmierci.

Co prawda artystka już w ubiegłym roku miała problemy zdrowotne, przez co musiała zrezygnować choćby z majowych i lipcowych koncertów, ale nikt nie spodziewał się, że sprawa będzie miała tak tragiczny finał.

Jak czytamy w specjalnym oświadczeniu: - Członkowie rodziny są zdruzgotani tą wiadomością i proszą o prywatność w tym trudnym czasie.

archiwum newsów

2018-01-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.