WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowa sesja Miley

Miley Cyrus

Parade/Miley Cyrus

Tym razem gwiazdka pojawi się na okładce magazynu "Parade".

Miley Cyrus już na całego promuje swój najnowszy film "The Last Song". Nie jest to jej pierwsza i na pewno nie ostatnia sesja dla kolorowego magazynu.

Tym razem nowe fotki Miley pojawią się w magzynie "Parade".

Zobaczcie zdjęcia i filmik zza kulis.

 

Parade/Miley Cyrus

 

Parade/Miley Cyrus

 

Parade/Miley Cyrus

 

Parade/Miley Cyrus

archiwum newsów

2010-03-18

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 342

Komentarze:

  1. Y i k o . ♥ 02-07-2011 17:31

    ble.

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.