WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowe oblicze Greya na nowym zwiastunie

Jamie Dornan Dakota Johnson

YouTube

Pierwsze teasery produkcji oglądaliśmy już w maju, ale przez ostatnie kilka miesięcy w temacie panowała cisza.

Dziś się to zmieniło, bo w sieci zadebiutował oficjalny trailer części zatytułowanej Nowe oblicze Greya, która zadebiutuje na ekranach kina w lutym przyszłego roku - zwyczajowo w okolicach Walentynek.

Zwiastun, podobnie jak zdjęcia z maja, pokazuje postaci odgrywane przez Jamiego Dornana i Dakotę Johnson podczas ślubu i miesiąca miodowego.

Tradycyjnie jest też scena grozy, czyli możemy zobaczyć tajemniczą postać zachodzącą Anastasię Steel, chwytającą ją w pasie i zasłaniającą jej usta.

archiwum newsów

2017-11-07

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.