WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowy Batman bardzo emocjonalną historią?

YouTube

Reżyser produkcji wyznał właśnie, że chce stworzyć dla nas bardzo pełną emocji opowieść inspirowaną podejściem Christophera Nolana do tej postaci.

Matt Reeves, bo o nim właśnie mowa, zdradził nieco szczegółów na temat nowej odsłony Człowieka-Nietoperza i przyznał w rozmowie z Yahoo! Movies, że ma w głowie detektywistyczną i emocjonalną historię w s klimacie noir.

 Jak twierdził podczas promocji swojego ostatniego dzieła, czyli Wojny o planetę małp: - Mam nadzieję stworzyć pełną emocji historię o Batmanie, bardzo podobnym zresztą do Cezara z Planety Małp, ponieważ obaj bohaterowie są emocjonalnie uszkodzeni, ale starają się czynić dobro w bardzo nieidealnym świecie pełnym korupcji.

- A jeśli chodzi o inspiracje, to z pewnością Alfred Hitchcock i Christopher Nolan – u tego drugiego bardzo cenię  to, że podszedł do tematu Batmana bardzo poważnie. Nie poszedł drogą płytkich filmów, ale zobaczyć w tej postaci potencjał, który widzę i ja.

 

Twitter

archiwum newsów

2017-07-10

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.