WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Nowy zwiastun Thora z … Doctorem Strange

Benedict Cumberbatch Chris Hemsworth

Twitter

Najświeższy międzynarodowy trailer filmu Thor: Ragnarok zdradza, że na ekranie poza Thorem, Lokim i Hulkiem pojawi się również Doctor Strange.

W tej roli ponownie zobaczymy oczywiście Benedicta Cumberbatcha, który miał już przecież okazję spotkać się z Thorem przy okazji sceny po napisach końcowych do swojego samodzielnego filmu.

Jak łatwo domyślić się ze zwiastuna między bohaterami panują przyjacielskie stosunki, a Doctor Strange przybywa do Thora, by niejako ostrzec go przed nadchodzącą przyszłością – jeśli obawiacie się, że zwiastun może zdradzić zbyt wiele, to uspokajamy, że pochodzi raczej z początku filmu, bo Thor ma w nim jeszcze swoje długie blond pukle.

Przypominamy, że film zadebiutuje w kinach 3 listopada.
 

archiwum newsów

2017-08-17

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.