WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Olaf, Elsa i Anna w Olaf’s Frozen Adventure

Disney

Nie da się ukryć, że to właśnie bałwanek Olaf był jedną z najpopularniejszych postaci z „Krainy lodu”, nic więc dziwnego, że doczekał się własnego filmu.

Co prawda tylko krótkometrażowego, bo trwającego 21 minut, ale z przyjemnością obejrzymy go, kiedy będzie wyświetlany przed projekcją Coco od Pixaru.

Premiera tej animacji odbędzie się 22 listopada, co idealnie wpasuje się w klimat 'Olaf's Frozen Adventure', którego akcja dzieje się w okolicach Bożego Narodzenia.

Olaf daje się wciągnąć w szaleństwo przedświątecznych przygotowań, żeby Gwiazdka była naprawdę wyjątkowa:

archiwum newsów

2017-06-16

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.