WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Ostatni sezon Gry o tron - znamy datę!

Gra o tron

Do tej pory spekulowano albo o końcówce obecnego roku, albo początku kolejnego ... na szczęście już poznaliśmy datę.

Po napakowanym akcją siódmym sezonie wszyscy fani z niecierpliwością wyczekują zakończenia epickiej sagi o wojnie rodów z Westeros.

HBO postanowiło się więc zlitować i podało nam przybliżoną datę premiery - niestety nie są to informacje zbyt dobre, bo ...

... 8. sezon Gry o tron będziemy mogli obejrzeć dopiero w roku 2019, co pokrywa się z wcześniejszymi przeciekami od osób z planu.

Wiemy też, że pod względem ilości odcinków będzie on najkrótszy ze wszystkich dotychczasowych - zamknie się on w zaledwie 6. odcinkach, jednak biorąc pod uwagę, że finałowe epizody sezonu 7. były rekordowo długie, czegoś podobnego spodziewamy się po finale, tym bardziej, że do zamknięcia zostało wiele wątków. Nieoficjalnie mówi się, że każdy z odcinków ma mieć 80. minut, a więc będzie niemal równoważny pełnometrażowemu filmowi.

No to czekamy ...

hbo.com

archiwum newsów

2018-01-05

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 0

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.