WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Pierwszy film Disneya z bohaterem-gejem?

Emma Watson

Piękna i Bestia

Wygląda na to, że słynna wytwórnia postanowiła dawać przykład i zdecydowała się na dość odważny krok.

Chociaż wydaje się, że w dzisiejszych czasach nie ma w tym nic nadzwyczajnego, to w przypadku Disneya jest to naprawdę wielki krok.

Reżyser filmu Bill Condon ujawnił bowiem, że w jego wersji słynnej bajki jeden z bohaterów będzie gejem, a chodzi konkretnie o jednego z popleczników Gastona, LeFou i zobaczymy scenę miłosną z jego udziałem!

Jak twierdzi: - LeFou to ktoś, kto jednego dnia chce być Gastonem, a innego chce pocałować Gastona. Jest zmieszany tym, czego pragnie - dopiero docierają do niego jego uczucia. I zrobi z tego coś subtelnego i delikatnego, miły gejowski moment w sam raz do filmu Disneya.

Przy okazji dostaliśmy też kolejny materiał z filmu, którego premiera zbliża się wielkimi krokami, bo została zaplanowana na 17 marca:

archiwum newsów

2017-03-02

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 2

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.