WYPOWIEDZENIE UMOWYCyfrowy Polsat S.A. z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Łubinowa 4a, 03-878 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000010078, dla której akta rejestrowe prowadzi Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym 25 581 840,64 zł w całości wpłaconym, NIP 7961810732, działając w oparciu o Regulamin świadczenia nieodpłatnych usług internetowych przez Cyfrowy Polsat oraz w oparciu o art. 3651 Kodeksu cywilnego, niniejszym wypowiada umowę zawartą w oparciu o wyżej wymieniony Regulamin. Przyczyną wypowiedzenia jest kończenie działalności przez Cyfrowy Polsat S.A. w zakresie objętym Regulaminem (prowadzenie Serwisu pod adresem www.poszkole.pl). Rozwiązanie umowy nastąpi w dniu 31 marca 2018 roku, to jest z upływem dwumiesięcznego okresu wypowiedzenia. W okresie wypowiedzenia usługi objęte Regulaminem, świadczone będą na zasadach wskazanych w Regulaminie. Zachęcamy aby w okresie wypowiedzenia pobrać z Serwisu potrzebne Użytkownikom materiały, gdyż po dniu 31 marca 2018 roku żadne materiały nie będą dostępne w Serwisie www.poszkole.pl.

Poznaliśmy reżysera Legionu samobójców 2?

Warner Bros

Wygląda na to, że sequel produkcji o nieco innych „superbohaterach” w końcu doczekał się reżysera.

Jak twierdzą informatorzy, zadanie to przypaść ma w udziale  Jaume Collet-Serra, który odpowiada choćby za 183 metry strachu, czyli ubiegłoroczny survival thriller z Blake Lively w roli głównej.

Warner Bros. miało wprawdzie wiele propozycji i rozważało wiele znaczących dla branży nazwisk, jak choćby Mel Gibson, ale ostatecznie zdecydowało się na Serrę właśnie.

Przypominamy, że pierwsza część zadebiutowała na ekranach kin w ubiegłym roku i chociaż krytycy nie zostawili na niej suchej nitki, to fani pozwolili wytwórni zarobić 745 mln dolarów na całym świecie.

Nie wystarczyło to jednak, by reżyser David Ayer zachował swoją pozycję reżysera i scenarzysty, bo w tej drugiej roli również dostał zastępstwo, Adama Cozada.

Warner Bros

archiwum newsów

2017-07-13

Podobał ci się ten tekst?

Średnia: 1

Komentarze:

Brak komentarzy

Zaloguj się aby dodać komentarz.

Zarejestruj się jeśli nie masz jeszcze konta.